Könyvajánló

Találatok: 383 alkalommal

Szauder Ipoly: Kardiológia és hipertonológia gyakorló orvosoknak EKG-elemzési gyakorlatokkal
Budapest: Medicina, 2017.

A gyakorló orvos könyvtárának újabb nélkülözhetetlen kötete, minden lényegesnek ítélt aktuális kardiológiai, hipertonológiai információval.
A gyakorló orvos könyvtárának újabb nélkülözhetetlen kötete egy belgyógyász-kardiológus-hipertonológus négy évtizedes tapasztalatát tükrözi, minden lényegesnek ítélt aktuális kardiológiai, hipertonológiai információval. Újdonságok, melyek még eddig hazai kardiológiai szakkönyvekben nem szerepeltek: kalkulátorok a kardiológia számos területéről, ezek internetes elérésével: a kardiovaszkuláris rizikó, a szívelégtelenség, a perioperatív rizikó becslésére (gyors elérhetőség akár a betegágynál, mobiltelefonon is); leletértelmezési segédletek: nukleáris kardiológiai és echokardiográfiás területről, a speciális szakkifejezések, rövidítések feloldása. A hypertoniás szívbetegség elnevezés új szemléletet tükröz: az eddigi kardiológiai résztünetek egységbe foglalását jelenti, kiemelve a hypertonia kóroki szerepét. Ez az új klinikai entitás napjainkban még alulreprezentált a hazai orvosi gyakorlatban, ezért indokolt a hypertoniás szívbetegség számos klinikai formájának részletesebb ismertetése, különös tekintettel a microvascularis coronariabetegségre, a nők coronariabetegségére, a cardialis X-szindrómára, a szívelégtelenség új besorolására, a hypertonia kiváltotta EKG-eltérésekre és ritmuszavarokra.

Trevor Silver: Ízületek és lágyszövetek kezelése injekciózással
Budapest: Medicina, 2016.

A könyv a manapság gyakran fellépő ízületi és lágyszöveti elváltozások injekciós kezelésének bátorítását szolgálja.
Az elváltozások különböző okokra vezethetők vissza (rándulás, ficam, gyulladások stb.), s a megfelelő kezelésükre a hosszú előjegyzési névsorok kivárása miatt gyakran csak elkésve kerül sor. A szerző célja az volt, hogy a betegellátás első vonalának képviselői ne minden esetben küldjék szakrendelésre a fájdalomtól szenvedő és a napi tevékenységében korlátozott beteget, hanem maguk végezzenek többnyire szteroidok és helyi érzéstelenítők keverékével injekciós kezelést. Ennek a kezelésnek kínos alapossággal megadja a technikai leírását (fecskendő- és injekciós tű mérete, a beszúrás pontos helye, iránya, a beadandó oldat összetétele és mennyisége stb.), állást foglal a szteroid kezelés hatásossága és hasznossága mellett, tippeket ad az igazságügyi orvosi véleményekre alapozott jogi buktatók elkerülésére, a diagnosztika és az utókezelés fontosabb elemeire. Maga is meglepődött könyve népszerűségén, s azon, hogy pl. az ötödik kiadás megírását a kiadó kezdeményezte. Ebben a képalkotó eljárások területén jártas és elismert, valamint a fizioterápia alkalmazásában hírnévre szert tett szakembert választott szerzőtársnak.
Az előjegyzési névsorok hazánk szakintézeteiben is egyre hosszabbodnak, s a betegek problémái nálunk is hasonlóak, mint az Egyesült Királyságban. A betegellátás első vonalában dolgozók, tartva a könyvben tárgyalt eljárások alkalmazása során fellépő komplikációktól, a zsúfolt várószobák mellett dolgozva sem szívesen vállalnák a ’pluszmunkát’. Még akkor sem, ha a szerző által is javasolt ’továbbképzést’ abszolválnák. De ha pedig megtennék, az a betegek gyógyulását gyorsíthatná, az orvosok sikerélményét pedig gyarapíthatná.

Maródi László (szerk.): Fertőző betegségek
Budapest : Medicina, 2015.

Három kulcsfontosságú terület, az immunizáció, a diagnosztika és a terápia adja a könyv gerincét, mely nélkülözhetetlen ismeretanyagot tartalmaz az egészségügyben dolgozók és tanulók számára egyaránt.
Az olvasó az első olyan hazai sokszerzős, infektológiai tárgyú tankönyvvel találkozik, amelynek alkotó szerzői egyetemi infektológiai tanszékeken vagy más egyetemi tanszékeken dolgozó szakemberek és jó nevű, szakterületükön elismert kórházi főorvosok. A könyv megírását elsősorban az egyetemi infektológiai tanszékek oktatómunkájának és a hallgatók egységes képzésének az elősegítése vezérelte. Ugyanakkor a modern ismeretanyagot tartalmazó tankönyv a szakorvosjelölteknek és a fertőző betegségek területén dolgozó kutatóknak és gyakorló orvosoknak is ajánlható szakterületük ismeretanyagának bázisaként.
A három részre tagolt könyvben didaktikai szempontok alapján külön tárgyaljuk az általános diagnosztikai és terápiás elveket, a részletes egységekben pedig a szervspecifikus és a generalizált infekciókat.

Szekszárdi Miklós: Betegágyak őrzői
Budapest: Medicina, 2016.
Próbáltam rájönni valamilyen axiómára, hogy mi viszi Florance Nightingale késői követőit erre a nehéz pályára, mi hajtja őket előre ezen a rögös úton, de semmi okosat nem tudtam kitalálni, csak azt: ápolónak születni kell.
Ennek a könyvnek a főszereplői azok az emberek, - főleg nők - akik néhány kivételtől eltekintve az átlagember számára felfoghatatlan humánumtól, segítőkészségtől vezérelve ápolják a betegeket; akik a legtöbbet vannak velük, végzik az orvos felállította diagnózis alapján előirányzott gyógykezelésüket, etetik, szükség szerint fürdetik és tisztába rakják őket, mindezt olyan fizetésért, amennyiért mások a megtelt kacsákat, vizeletgyűjtő tasakokat nem volnának hajlandók kiüríteni.

 

Zákány Judit : Felelősség és konfliktuskezelési lehetőségek az egészségügyi szolgáltatások területén nemzetközi kitekintéssel
Budapest: Medicina, 2015.


A konfliktusok természetes velejárói életünknek, ugyanúgy a sikertelenségek is, melyek gyakran egymással összefüggésben jelentkeznek. Igaz ez a magállapítás az egészségügyi ellátás kapcsán is, melynek születésünktől a halálunkig mindannyian alanyai vagyunk számtalanszor. Így természetes, hogy nem kerülhetjük el a vele kapcsolatos konfliktusokat, nem kívánatos eseményeket sem. Mindezek ellenére nem rendülhet meg a kölcsönös bizalom a gyógyító és a gyógyulni vágyó között, orvos és beteg nem válhatnak ellenérdekű felekké ezen események kapcsán.
Nem megengedhető, hogy a jogos kompenzáció ne történjen meg, de az sem, hogy az ellehetetlenítse az ellátórendszert vagy, hogy a megfelelő ellátás esetén méltánytalan elmarasztalásban részesüljenek az egészségügyi ellátást nyújtó intézmények, illetve személyek. Sajnálatosan komoly zavarok tapasztalhatók ezen a téren úgy hazánkban, mint sok külföldi országban. Meggyőződésem, hogy az egészségügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos konfliktuskezelés jelenlegi hazai gyakorlata, mely szerint döntő többségben a klasszikus, peres úton történik a viták rendezése, számos országéhoz hasonlóan tévút. A könyvben törekszem a kritikus, problémaorientált elemzésére, és más, köztük ettől eltérő konfliktuskezelési modellt alkalmazó országok rendszerének bemutatására is. A konfliktuskezelési utak mellett az egészségügyi szolgáltatók különböző felelősségi formáiról –különös tekintettel a kártérítési felelősségre- is képet kaphat az Olvasó.
A könyvet a kérdéskör által érintett szakemberek - jogalkotók, jogalkalmazók, orvosok, egészségügyi dolgozók, egészségügyi menedzserek -, és a sérelmüket orvosolni kívánó állampolgárok számára ajánlom tanulmányozásra. Bízom benne, hogy az Olvasók segítséget, iránymutatást találnak benne az általuk fontosnak tartott problémák, kérdések megoldásában.
a Szerző

 

Tassonyi Edömér - Fülesdi Béla - Molnár Csilla : Perioperatív betegellátás
2. kiadás. 
Budapest : Medicina, 2016.


Az aneszteziológia az elmúlt 20 év során világszerte jelentős fejlődésen ment keresztül. Ennek köszönhetően az intraoperatív betegellátás minősége és biztonsága oly mértékben javult, hogy szinte minden akadály elhárult a sebészi és diagnosztikus beavatkozások érzéstelenítésének útjából.
A sebészi kezelés kockázata súlyos társbetegségben szenvedőknél még tökéletes anesztézia és műtéti technika mellett is jelentős, s ezen betegek megfelelő perioperatív kezelése igen komoly kihívást jelent. De alacsony műtéti kockázat mellett is felléphetnek szövődmények, mint például infekció, thromboembolia, fájdalom, alvászavar, szorongás, pánik stb. A műtét körüli gyógyszeres és adjuváns kezelések külön rizikófaktort jelentenek, és ezért mérlegelendők. Számos szervezési, strukturális és etikai kérdés is felmerül, amelyekben az álláspontokat tisztázni kell.Mindezek rendszerbe foglalása és szisztematikus áttekintése nagy segítséget jelenthet a gyakorlati, klinikai munka során.

 Fülészeti mozaikok

Gerlinger Imre: Fülészeti mozaikok
Pécs, 2016.

„Ez a könyv 3 fő fejezetből áll. Az első fejezetben a csaknem 3 évtizedes fülsebészeti tapasztalataimat igyekeztem átadni az érdeklődő fiataloknak és a szárnyaikat bontogató szakorvosoknak.A második fejezetben többszáz fülészeti tesztet mutatunk be, azzal a céllal, hogy a megoldásokhoz fűzött magyarázó szövegekkel a fiatalok szakvizsgára történő felkészülését elősegítsük, megkönnyítsük. Köszönet kell mondanom fiatal munkatársaimnak, akik a tesztek összeállításában szorgalmasan közreműködtek. Talán nem lesz haszontalan a tapasztaltabb kollégák számára sem, ha ismételten ellenőrzik tudászintjüket ezen tesztek kitöltésével. Végül ajánlom a keves olvasók figyelmébe a könyv harmadik fejezetét is, ahol fülészeti „leg“-ekről olvashatnak. Ez a fejezet a fülészeti tudásanyag polírozását szolgálja, kérem fogadják érdeklődéssel." (Gerlinger Imre)

könyvtárunk jelenleg
ZÁRVA
Nyitvatartási idő:
Hétfő 9 - 16
Kedd - Péntek 8 - 16

Elérhetőség

4400 Nyíregyháza, Szent István út 68.
Pf: 159
Tel.: (42) 599-700 / 1392 mellék
Fax: (42) 461-174
email: medlib@szszbmk.hu
Térkép

Olvasással az egészségért!