Minőségügyi rendszerünk


Az elmúlt néhány évtizedben a világ fejlett országaiban és Magyarországon is egyre hangsúlyosabbá vált a minőségügy kérdése. A minőségre való törekvés és a minőség iránti igény a gazdaság minden szektorában egyformán jelen van, s hódít egyre nagyobb teret magának.

A minőség kérdése az egészségügyben is fontos tényezővé vált. Magyarországon az 1997. évi CLIV. Egészségügyi Törvény gyorsította fel, amely kötelező jelleggel írja elő az egészségügyi intézményekben valamilyen minőségügyi rendszer működtetését.

 1. 1996-ban megalakult a Minőségügyi Tanács, mely meghatározta a feladatokat, felelősöket. Az első feladat a minőségügyi dokumentumok (minőségügyi kézikönyv, eljárás utasítások, szakmai protokollok, munkautasítások) elkészítése volt.

 2. 1997-től MSZ EN ISO 9002: 1996 szabvány szerint, - az országban másodikként - tanúsított egészségügyi intézmény lettünk.

 3. Az 1996-ban elnyert IIASA - SHIBA oklevelet követően 1998-ban ismét pályázatot nyújtottunk be IIASA - SHIBA Minőségdíjra.
  Intézményi kategóriában a kiváló minőségfejlesztő munkáért, a kórház kollektívája megkapta a IIASA - SHIBA Minőségdíj-at. Ezzel automatikusan a Nemzeti Minőség Klub tagjainak sorába kerültünk.

 4. 1999-ben elkezdődött intézetünkben a TQM építkezés, mely napjainkban is folytatódik. Évente 2-3 TQM csoport dolgozik együtt, 5-6 fős teamekben a problémák megoldásában, a tevékenységek folyamatos jobbítása, fejlesztése érdekében.

 5. 2000-ben soron következő ismétlő tanúsítő auditra történő felkészülés során, - elsők között az országban - a minőségügyi rendszeren túl a környezeti, munka és egészségvédelmi rendszert is beépítjük folyamatainkba.
  Így jött létra a szakkórház integrált Minőségügyi, Környezetirányítási, Egészségvédelmi és Biztonságirányítási (Minőségügyi-KEB) rendszere, melynek tanúsítására 2000. november 27-28-án került sor.

 6. 2000-ben elkezdődött a HACCP rendszer kiépítése az Élelmezési Osztályra vonatkozóan. A HACCP rendszert 2004-ben az osztályok tálalókonyháira is kiterjesztettük.

 7. 2003. december 15-én érvényét vesztette a "régi" ISO rendszerek alapján kiadott tanúsítványunk. Ezért szükségessé vált integrált rendszerünk átalakítása az új MSZ EN ISO 9001:2001 szabvány, valamint a Kórházi Ellátási Standardok (KES) követelményeinek megfelelően.
  A KES szerinti tanúsítás 2003. november 19-20-án, az MSZ EN ISO 9001:2001 és MSZ EN ISO 14001:1997 szabványok szerinti integrált rendszerünk sikeres tanúsítása 2004. február 19-20-án történt az EMI-TÜV Bayern Kft. szakemberei által.

Az új integrált irányítási rendszerünkben meghatároztuk a hatásos működéshez szükséges lényegi folyamatainkat, azok sorrendjét és kölcsönhatásait, a folyamatok során alkalmazandó módszereket, valamint a folyamatok környezeti tényezőit. Biztosítjuk a megfelelő munkavégzés érdekében, hogy a szükséges információk a tevékenység minden fázisában rendelkezésre álljanak. A folyamatos tökéletesítés érdekében folyamatainkat állandóan figyelemmel kísérjük és elemezzük.

Az így létrejött integrált rendszer működtetésének célja, hogy biztosítsa:

 • a külső- és belső vevőink (valamennyi partnerünk) elsősorban a betegek elégedettségét,
 • a környezetről való gondoskodást,
 • a munkavállalók és betegek egészségének megóvását, biztonságát,
 • az ételek előállítása során az elvárható maximális, egyenletes minőségű, a hatósági előírásoknak, valamint a vevői igényeknek megfelelő alapanyag beszerzését, késztermék előállítását és forgalmazását és
 • az általunk nyújtott szolgáltatások minőségének folyamatos javítását és fejlesztését.

Az integrált rendszer működtetésével kívánjuk stabilizálni és folyamtosan fejleszteni az egészségügyi ellátás palettáján elfoglalt helyünket.


Várólista
Rendelési idők változása
Fizető betegellátás
Nyugalom Háza
Étkezés - Étlap
Telefonkönyv